Donateur worden?

Houd onze locomotieven op de baan!

donateurDe Werkgroep Loc 1501 en de Stichting Klassieke locomotieven houden zich bezig met het rijvaardig maken en houden van hun materieelpark. Om de klassieke locomotieven op de baan te brengen is geld nodig voor het onderhoud van de locomotieven. Daarnaast moet huur voor stalling betaald worden. Ook moet heffing betaald worden om het materieel te laten rijden op openbare infrastructuur, denk hierbij aan verplaatsingen voor onderhoud en manifestaties. Helaas bestaat er niet zoiets als een gereduceerd tarief voor museaal gebruik en moet het commerciele tarief betaald worden.

Uw steun is hard nodig en via de Stichting Klassieke Locomotieven is het voor u ook mogelijk om donateur te worden. Voor het minimale bedrag van 30 euro bent u een jaar donateur van de Stichting Klassieke Locomotieven. Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt een gereduceerd tarief van 50% + 1 cent en dat maakt 15,01 euro!

U kunt zich als nieuwe donateur aanmelden door uw (minimale)bijdrage te storten op de volgende rekening: NL27 INGB 0004 7262 47 – Stichting Klassieke Locomotieven onder vermelding van “Nieuwe donateur”.

1tempWij verzoeken u om uw adresgegevens te vermelden bij de overschrijving. Daarnaast stellen wij het zeer op prijs als u zich als nieuwe donateur kenbaar maakt via een e-mail. Als (toekomstig) donateur bent u van harte welkom op de stand van de Stichting Klassieke Locomotieven (KLOK-shop) die regelmatig te vinden is op beurzen en manifestaties en waar u zich ook kunt aanmelden als donateur. Tevens verzoeken wij u om in geval van (e-mail)adreswijzing dit aan ons door te geven.

Donateurs van de Stichting Klassieke Locomotieven ontvangen op onregelmatige basis via de e-mail een informatiebulletin met nieuws over de stichting en de locomotieven. Het aantal varieert per jaar maar het streven is toch om minimaal éénmaal per kwartaal een infoblad te versturen.